Tiedotteet ja Blogi

First in Finland, First in the Nordics and First in EMEA – Esecom Oy:stä Golden Exclusive Partner

ma 24. huhtikuuta 2017 08.00.00

Esecomin asiantuntemusta arvostetaan kansainvälisellä tasolla.

Mitel on myöntänyt Esecomille Golden Exclusive partneruuden tunnustuksena asiantuntemuksesta ja edelläkävijyydestä. Otsikon mukaisesti Esecom on ensimmäinen Golden Exclusive partneri Suomessa, pohjoismaissa sekä laajemminkin koko EMEA:n alueella (EMEA = Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). Kyseinen tunnustus on ainutlaatuinen ja osoitus Esecomin teknisestä huippuosaamisesta tämän päivän nopeasti kehittyvässä ympäristössä.

Mitelin maajohtaja Teuvo Havikari luovutti 21.4.2017 Esecomin toimitusjohtaja Jarmo Metsolalle Golden Exclusive partner -diplomin.

Olemme todella ylpeitä tästä Mitelin antamasta tunnustuksesta ja kiitos siitä kuuluu koko Esecomin henkilöstölle”, kiitteli Diplomin luovutustilaisuudessa Jarmo Metsola.

On ainutlaatuista ja kunnia päästä luovuttamaan tämä tunnustus suomalaiselle asiantuntijayritykselle, ensimmäisenä EMEA-alueella”, hehkuttaa Teuvo Havikari.

Esecomin Mitel Golden Exclusive Partneruus on tunnustus osaamisesta seuraavilla osa-alueilla: Contact Center, MiVoice MX-ONE, UC & Collaboration, Mobility ja Open Solutions.


First in Finland, First in the Nordics and First in EMEA – Esecom Oy Golden Exclusive Partner

ma 24. huhtikuuta 2017 07.59.00

Esecoms sakkunskap uppskattas på det internationella planet.

Mitel har beviljat Esecom Golden Exclusive partnerskap som ett erkännande för kompetens och pionjäranda. Esecom är den första partnern som beviljats Golden Exclusive diplom i Finland, i Norden samt i hela EMEA regionen (EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika). Detta erkännande är unikt och indikerar att Esecom har satsat på kundservice och support samt djupt tekniskt Mitel kunnande i dagens snabbt föränderliga värld.

Mitels Country Manager Teuvo Havikari överräckte 21.04.2017 Golden Exclusive Partner -diplomet.till Esecoms VD Jarmo Metsola.

"Vi är verkligen stolta över erkännandet från Mitel och tacket hör till hela Esecoms personal" berömde Jarmo Metsola vid diplomutdelningen.

"Det är ett unikt tillfälle och jag är hedrad över att få överräcka denna fina utmärkelse till ett finskt företag som har specialiserat sig på Mitels produkter. Första gången i EMEA-regionen", sade Teuvo Havikari entusiastiskt.

Esecomin Golden Mitel Exclusive Partnerskapet är ett erkännande för kompetens inom följande områden: Contact Center, MiVoice MX-ONE, UC & Collaboration, Mobility and Open Solutions.


Esecom uutiskirje 12 / 2016 - Tehosta yrityksesi työskentelyä tiimityökalulla

to 8. joulukuuta 2016 09.00.00

Eikö ole jo korkea aika hankkia teidänkin yritykseenne tiimityökalu?

Tiimityökaluista puhutaan nyt kaikkialla. Myös me Esecomilla uskomme vahvasti päämiehemme Mitelin tuomiin uusiin tiimityökaluihin ja olemme poimineet sinulle tähän uutiskirjeeseen hyviä liiketoiminnallisia näkökulmia niihin liittyen.

Uudenaikaista, tehokkaampaa projektityöskentelyä – käytät resursseja järkevämmin!

Tiimityökalu mahdollistaa paremman ja kustannustehokkaamman yhteistyön projekteissa. Saavutat yrityksesi liiketoiminnassa ainakin seuraavat edistysaskeleet:

 • Voit organisoida kaiken projektien kannalta relevantin tiedon työtiloiksi – selkeä hallinnoitavuus!
 • Johdolle tarkempi työkalu projektien edistymisen mittaamiseen ja seuraamiseen.
 • Projektidokumentaatio on löydettävissä helposti yhdestä yhteisestä työtilasta.
 • Projektisi nopeutuvat, kun voit keskittää työt yhteiseen työtilaan.

Tiimityökalun ja yhdentyvän viestinnän integrointi – tie menestykseen

Tiimityökalu itsessään on loistava apuväline. Kaikista suurimmat hyödyt yritys saa, kun tiimityökalun integroi muihin liiketoimintajärjestelmiin:

 • Voit tuoda tiedostoja ja sisältöjä järjestelmistä ja ratkaisuista toiseen saumattomasti.
 • Prosessien automatisointi järjestelmien välillä.
 • Globaalitkin projektit onnistuvat kätevästi yhdentyvän viestinnän keinoin.

Ota yhteyttä, niin jatkamme keskustelua.


Blogi: Ota huomioon nämä tiimityökalujen ylivoimaiset hyödyt

to 8. joulukuuta 2016 08.00.00

Hyvät tiimityökalut tarjoavat yritykselle lukemattomia etuja. Me Esecomilla uskomme, että liiketoiminnalliset hyödyt ovat yrityksen saavutettavissa, kun työnteko vapautuu turhista rajoitteista.

Yksi tiimityöskentelyn välittömistä eduista on työskentelyn tehostaminen. Tiimit voivat työstää projektejaan milloin vain ja missä vain - yhden ratkaisun kautta.

Vältät turhan sähköpostivyöryn projekteissasi

Kun sinulla on yrityksessäsi käytössä yhdentyvän viestinnän ratkaisu, tiimisi ei tarvitse pommittaa toisiaan jatkuvasti sähköposteilla. Keskustelut voidaan käydä reaaliaikaisesti ja projekteissa voidaan työskennellä yhdessä vaikka globaalisti.

Tiimityökaluista löytyy ominaisuuksia myös ns. white boardingiin. Dokumenttien ja sisältöjen työstäminen useammankin henkilön toimesta helpottuu ja tilanne jaettavissa kaikille tiimiläisille. Näin tiimiläiset pysyvät tietoisena myös heidän tiimitovereidensa edistymisestä.

Kaikki on saavutettavissa uudenlaisella projektityöskentelyllä

Projektisi pysyvät helposti hallinnoitavina tiimityökalun intuitiivisen ja visuaalisen näkymän ansiosta. Työkalun tallennusominaisuudet varmistavat sen, että kukaan ei putoa kärryiltä, tietoa ei katoa ja uusikin työntekijä voi hypätä mukaan projektiin, kun aiemmat keskustelut yms. ovat näkyvissä.

On tiimityön kannalta haastavaa, mikäli projektin dokumentaatio ei löydy yhdestä sijainnista vaan eri alustoilta ja milloin missäkin tiedostomuodossa. Ei huolta! Tiimityökalun työtilojen kautta on helppo päästä käsiksi kaikkeen projektin kannalta tärkeään dokumentaatioon ja muuhun tarvittavaan sisältöön. On sanomattakin selvää, että tämä tehostaa projektitiimiesi toimintaa ja säästää heidän hermojaan!

Tiimityökalun integrointi muihin järjestelmiin – tie voittoon

Integroimalla voit automatisoida yrityksesi prosesseja ja säästää kallisarvoisia resursseja. Sisältöjen tuominen yhteisötyöpalveluun muista ratkaisuista onnistuu integroinnin myötä muitta mutkitta. Kun käytössä olevat alustat kommunikoivat ratkaisusi kanssa, koko yritys on yhtä työtilaa – kaikki on vain klikkauksen päässä!

Kun yhdistät tiimityökalun yhdentyvän viestinnän ratkaisuun, tulet samalla luomaan voittamattoman yhdistelmän. Yhdentyvän viestinnän ratkaisun tuomat reaaliaikaiset kommunikaatiomahdollisuudet (puhelin, video, chat) yhdistyvät tiimityökalun työtiloihin ja hallinnointityökaluihin. Työntekijäsi, asiakkaasi tai yhteistyökumppanisi voivat olla missä tahansa päin maailmaa, ja yhdentyvän viestinnän ja yhteisötyöpalvelun integraatio tuo heidät saman pöydän ääreen, samaan työtilaan!

Mikäli onnistuimme herättämään kiinnostuksesi: Ota yhteyttä, niin jatkamme keskustelua.


Esecom uutiskirje 11 / 2016 - Viesti tehokkaammin, tehosta liiketoimintaasi

ti 1. marraskuuta 2016 11.55.00

Tuloksekkaampaa liiketoimintaa yhdentyvän viestinnän ratkaisuilla

Yhdentyvä viestintä tehostaa liiketoimintaasi

Yhdentyvä viestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta saumatonta kommunikointia.
Yhdentyvä viestintä tarjoaa esimerkiksi puhelu, chat ja videoneuvottelun mahdollisuudet - kaikki samasta ratkaisusta.

Liiketoiminnan näkökulmasta yhdentyvän viestinnän ratkaisut tehostavat työskentelyä:

 • Ratkaisut ovat helppokäyttöisiä.
 • Etätyömahdollisuudet, työskentelyn joustavuus ja ergonomia paranevat oleellisesti.
 • Tiimien on helpompi pitää verkkokokouksia - ei väliä missä jäsenet ovat.
 • Yrityksen työntekijät ovat paremmin tavoitettavissa asiakkaiden haluamilla tavoilla.


Tehokkaampaa tiimityöskentelyä yhteistyöpalvelun avulla

Yhteistyöpalvelu mahdollistaa useita eri reaaliaikaisia kommunikaatiotapoja:

 • Mobiliteetin ja pilvipalvelun myötä tiimityöstä tulee alusta- ja paikkariippumatonta.
 • Kaikki työ reaaliaikaistuu ja nopeutuu.
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa onnistuu ketterästi yhdestä näkymästä.
 • Saumaton asiakaskokemus nousee keskiöön, kun viestintätavasta toiseen siirtyminen on helppoa.


Yhteistyöpalvelun hyödyt sisäisessä kommunikaatiossa:

 • Yhteistyö ja kommunikaatio yrityksen sisällä tehostuvat, turhat esteet organisaation sisällä poistuvat.
 • Asiakaspalvelun prosesseja voi automatisoida ja tieto ei katoa.
 • Työntekijät voivat työskennellä tiiminä etäisyyksistä välittämättä.


Yhteistyöpalvelu avaa mahdollisuuksia

Yhteistyöpalvelun integroiminen yrityksen tietojärjestelmiin mahdollistaa tiedon kulun organisaatiossa molempiin suuntiin.

Yhteistyöpalvelun hyödyt yrityksen johdolle:

 • Projektit ovat helpommin hallinnoitavissa.
 • Kun ratkaisut keskustelevat keskenään, asiakaspalvelu välttyy tietokatkoksilta.
 • Selkeä kuva viestinnästä asiakkaiden suuntaan ja yrityksen sisällä.
 • Mitattavuus paranee, kun voit seurata asiakaspalvelusi vasteaikoja.

Yhdistämällä yhdentyvän viestinnän ratkaisuja ja yhteistyöpalveluja voit viedä liiketoimintasi ja myös asiakaspalvelusi kokonaan uudelle tasolle. Ajasta, paikasta ja välineestä riippumaton kommunikaatio tehostaa sekä sisäistä viestintää yrityksessä että yrityksen viestintää asiakkaille.


Ota yhteyttä