Palvelut

ESE-HALLINTA™

Hallintapalveluilla varmistamme sekä optimoimme asennettujen ja käyttöönotettujen ratkaisujen suorituskyvyn.

Kun järjestelmä on asennettu, varmistetaan, että sen tehokkuus ja käytettävyys on maksimaalinen sekä minimoidaan käyttökatkokset. Samalla tarkastetaan, että verkon kapasiteetti riittää tulevaisuudessakin, kun käyttäjiä ja sovelluksia tulee lisää.

Tuotamme säännöllisiä analyyseja järjestelmän käytössä olevista ja vielä käyttöönottoa odottavista resursseista, jotta toimenpiteet tulevaisuuden asettamiin vaatimuksiin voidaan etukäteen suunnitella.

Palvelut

 • Huolto- ja ylläpitopalvelut
  • ESE-Palvelusopimus™
 • Järjestelmälaajennukset
 • Järjestelmäpäivitykset
 • Mittauspalvelut
 • Tavoitettavuusmittaus
 • Liikenne- ja kapasiteettimittaus
 • Inventaariopalvelu
 • Kapasiteetin suunnittelu
 • Suorituskyvyn optimointi
Ota yhteyttä