Istekki - logo

Puhelinjonot hallintaan - Esecomin toimittama monikanavainen potilaskontaktijärjestelmä, Contact Center ja puhelinvaihde -ratkaisu tehostavat ajanvaraustoimintaa

Kuntalaisten edellyttämän palvelutason ja hoitotakuun täyttäminen edellyttää ajanvaraustoiminnan monipuolista tehostamista ja kehittämistä. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Istekin yhteistyönä kehitetään terveydenhuoltosektorille uusia asiakaspalveluratkaisuja, jonka perustana toimii Esecomin toimittama ja ylläpitämä Mitel Contact Center ja puhelinvaihde -ratkaisu.

Ratkaisu vähentää merkittävästi asiakkaiden puhelimessa jonottamista ja ensisijaisesti parantaa palvelun saatavuutta, resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä. Reaaliaikaisen seurannan, sekä järjestelmästä saatavan raportoinninperusteella voidaan henkilöresursseja kohdentaa oikea-aikaisesti puhelinpalvelun ja hoitotyön välillä. Soittopyynnön jättäminen jonottamisen sijaan on mahdollista ilman, että asiakas menettää jonotusvuoronsa. Ruuhkatilanteiden vähentämiseksi, soittopyyntö voidaan jättää myös Internetin kautta.

"Kun asiakkaan ensikontakti sujuu jouhevasti, vaikuttaa se myönteisesti koko palvelutapahtumaan. Muutoksen ansiosta jonottavien henkilöiden määrä vähenee, mikä säästää asiakkaan ja henkilöstön hermojen lisäksi myös puhelinjärjestelmäresursseja", Istekki Oy Viestintäteknologian palvelut palvelupäällikkö Veli-Pekka Leppänen kertoo.

Lisätietoja Istekki Oy www.istekki.fi