Esecom ratkaisut

Nostata yrityksesi viestintävalmiudet uudelle tasolle dynaamisten ratkaisujen avulla

Alla voit tutustua tarkemmin Contact Center -ratkaisuihimme. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

esecom-logo

Contact Center -ratkaisut


Esecomin Contact Center ratkaisut on tarkoitettu tehostamaan ihmisten välistä yhteydenpitoa. Esecomilla on tarjolla useita vaihtoehtoja asiakaspalvelukeskusratkaisuksi, riippuen tarpeistasi ja liiketoimintaympäristöstäsi.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu Contact Center - ratkaisu parantaa asiakaskokemusta, tuo tyytyväisempiä asiakkaita ja tekee henkilökunnan työskentelystä joustavampaa ja tehokkaampaa. Contact Center antaa asiakkaallesi mahdollisuuden valita hänelle parhaiten sopivan yhteydenottotavan ja asiakaspalvelijoillenne parhaiten heitä kulloinkin palvelevat työvälineet, jopa etätyöpisteisiin.

Asiakaspalvelukeskus voi muodostua joko yhdestä henkilöstä tai sadoista asiakaspalvelijoista. PK-yrityksille asiakaspalvelu on aivan yhtä tärkeää kuin kansainvälisille suuryrityksillekin, unohtamatta julkisen sektorin toimijoita, esim. terveydenhuoltoa. Esecomin Contact Center -ratkaisuiden joustava toteutusmalli mahdollistaa ratkaisujen laajentamisen ja uusien palvelukanavien käyttöönoton kustannustehokkaasti, mikäli asiakkaidenne tapa viestiä muuttuu.

Palvelutapahtumat monipuolistuvat

Nykyaikaisella Contact Center -ratkaisulla mahdollistetaan asiakkaiden perinteisten puhelimella tapahtuvan yhteydenoton lisäksi myös sähköpostin, tekstiviestin tai faxin avulla välitetyt yhteydenotot. Myös webpohjaisten palvelukanavien, kuten chat ja SoMe (Facebook, Twitter) palvelut voidaan liittää kiinteäksi osaksi asiakaspalvelukeskusratkaisua.

Hyvä asiakaspalvelu edellyttää reaaliaikaisen tilannetiedon jakamista niin asiakkaille kuin asiakaspalvelukeskuksessa työskentelevillekin. Kun asiakkaalle kerrotaan esim. tilapäisestä ruuhkatilanteesta, hänelle voidaan tarjota mahdollisuutta jättää soittopyyntö, jolloin järjestelmä automaattisesti pitää huolen, että asiakas saa palvelua omalla vuorollaan ilman puhelimessa jonottamista. Vaihtoehtoisesti hänelle voidaan kertoa tietoa muista yhteydenottotavoista, esim. www-sivut.

Osaamispohjainen palvelupyyntöjen ohjaus

Contact Centerin osaamispohjainen reititys varmistaa sen, että asiakasyhteydenotot ohjataan aina oikealle ja parhaiten juuri tätä asiakasyhteydenottoa hoitavalle asiakaspalvelijalle.

Raportointi

Kaikille asiakaspalvelussa työskenteleville on tarjolla reaaliaikainen näkymä palvelukeskuksen kokonaistilanteesta (esim. jonotilanne, palvelussa mukana olevat asiakaspalvelijat). Contact Centerin esimiehille on tarjolla omat yksityiskohtaisemmat reaaliaikatiedot sekä historiaraportit. Kattavaa raportointia käyttämällä voidaan helposti tunnistaa asiakaspalvelun ruuhkahuiput ja varautua niihin etukäteen.

Asiakastietojen hyödyntäminen

Yrityksessä jo käytössä olevien asiakastietokantojen ja -ohjelmistojen integrointi osaksi asiakaspalvelutapahtumaa, mahdollistaa asiakkaan tunnistamisen jo kerätyn tiedon avulla, joka puolestaan yksilöllistää asiakaskokemusta sekä nopeuttaa ja tehostaa asiakaspalvelua.

Mitel MiContact Center Enterprise (Solidus eCare) card image

Mitel MiContact Center Enterprise (Solidus eCare)

on vaativiin ympäristöihin suunniteltu multimedia Contact Center, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan asiakaspalvelun kaikkia viestintämuotoja käyttäen.